Ársreikn­ingur

Rekstrarhagnaður Hörpu fyrir afskriftir og fjármagnsliði var 365,2 milljón króna árið 2022, samanborið við 121,8 milljónir króna árið 2021. Tekjur af starfseminni námu 1.593,5 milljónum króna samanborið við 782,5 milljónum króna árið 2021, en voru fyrir áhrif Covid-19 1.209,6 milljónir árið 2019 og nemur hækkunin frá þeim tíma 32%. Rekstrarframlag frá eigendum nam í upphafi árs 450 milljónum króna auk tekjufærðs mismunar vegna fjármögnunarsamnings 27,2 milljónir króna en vegna íþyngjandi áhrifa heimsfaraldursins náðust samningar um viðbótarframlög að fjárhæð 281,0 milljónir króna. Alls námu því tekjur samstæðunnar 2.351,7 milljónum króna og er það 784 milljóna króna hækkun frá fyrra ári.

Rekstrartekjur samstæðu Hörpu með framlagi

Rekstrarframlag

Viðbótarrekstrarframlag

Viðburðarhald

Leigutekjur

Rekstrarleyfissamningur

Aðrar tekjur

19%13%48%8%11%1%

Þróun tekna 2019-2022

2019

2020

2021

2022

2004006008001,000RekstrarframlagViðbótar-rekstrarframlagViðburðahaldLeigutekjurRekstrarleyfissamningarAðrartekjur450076518324715450278221169115845028147118112110450285112419026613

Rekstrargjöld samstæðu Hörpu

Rekstrargjöld samstæðunnar námu alls 1.986,4 milljónum króna og jukust um jukust um 37,4% eftir að hafa dregist verulega saman árið 2021 vegna víðtækra aðhaldsaðgerða á tímum heimsfaraldurs Covid19. Á árinu var eignfært ógreitt skipulagsgjald að fjárhæð 134 m.kr. sem er 0,3% af brunabótamati fasteignar, sama fjárhæð var færð til gjalda sem virðisrýrnun.

Tap að fjárhæð 116,5 milljónir króna varð af heildarstarfsemi samstæðunnar á árinu að teknu tilliti til tekjuskatts, afskrifta og fjármagnsliða samanborið við 162 milljóna króna tap á árinu 2021. Eigið fé samstæðunnar nam 10.836,5 milljónum króna í árslok 2022 og er eiginfjárhlutfallið 31%.

Rekstrargjöld samstæðu Hörpu 2022

Laun og launatengd gjöld

Fasteignagjöld

Annar húsnæðiskostnaður

Kostnaður tengdur miðakerfi

Annar rekstrarkostnaður

Aðkeypt þjónusta v/ listviðburða og ráðstefna

Markaðskostnaður

Önnur aðkeypt þjónusta

32%16%20%1%7%19%3%3%

Þróun á kostnaði 2019 - 2022

2019

2020

2021

2022

100200300400500600LaunoglaunatengdgjöldFasteignagjöldAnnarhúsnæðiskostnaðurAnnarrekstrarkostnaðurAðkeyptþjónustav.listviðburðaográðstefnaMarkaðskostnaður500308347101233484113112566448264843104711001497162831640313137457