Equal­ity and Hu­man Re­sources Policy

The essence of the policy is to create a flexible and positive work environment where respect and equal opportunities are held in high regard.

Harpa's policy is to respect human rights and equality in all its activities. The company's main focus is to create a working environment where employees have equal status and receive equal opportunities for career advancement, pay and work rights regardless of nationality, class, marital status, language, color, religion, life or political views, gender, sexuality, age, disability, intellectual or economic.

Viðmið

Mannauðsstefna Hörpu er leiðarljós félagsins í þróun mannauðsmála og segir til um þau viðmið sem félagið hefur við þróun starfsmanna. Stefnan er endurskoðuð árlega og skal vera mælanleg en hún byggir á áherslum stefnumótunar Hörpu hverju sinni og innri gildum félagsins sem eru samvinna, ástríða og metnaður og þeim ramma sem félaginu er settur af eigendum.

Faglegar ráðningar

Harpa leggur áherslu á að laða til sín framúrskarandi einstaklinga sem hafa brennandi áhuga og metnað til að starfa í menningar- og viðburðatengdu umhverfi. Til þess að ná í rétta fólkið er ráðningarferlið byggt á öflugri starfagreiningu, viðtölum, verkefnum og mati á persónuleika til að samræma væntingar umsækjenda og stjórnanda hverju sinni. Harpa leggur mikla áherslu á jafnrétti í ráðningum og er m.a. með vottað jafnlaunakerfi og þátttakandi í jafnréttistengdum verkefum á hverjum tíma eins og Jafnvægisvoginni.

Fjölbreytt og skemmtilegt starfsumhverfi

Harpa býður upp á fjölbreytt starfsumhverfi í fallegu húsi sem hentar einstaklingum sem sækjast eftir að vera í hringiðu menningar- og viðburðatengdrar starfsemi.

Áhersla er á:

 • Krefjandi verkefni sem hæfa þekkingu og getu hvers starfsmanns.
 • Sveigjanlegan vinnutíma sem hentar þörfum einstaklinga með tilliti til eðlis og tegundar verkefna hverju sinni samanber fjarvinnustefnu félagsins.
 • Hvetjandi stjórnendur sem laða fram það besta í sínu fólki.
 • Öfluga upplýsingamiðlun til starfsmanna um viðfangsefnin hverju sinni.
 • Öflugt félagslíf sem stýrt er af starfsmönnum í gegnum starfsmannafélag Hörpu.
 • Starfsánægju þar sem góðum samskiptum er gert hátt undir höfði í allri starfsemi félagsins með samskiptasáttmála Hörpu að leiðarljósi.
 • Að taka á erfiðum málum sem upp kunna að koma fljótt og vel með lausnamiðaðri nálgun þar sem virðing og vinsemd er höfð að leiðarljósi milli aðila máls. Samanber ferli um meiðandi samskipti.
 • Samkeppnishæf laun og hlunnindi miðað við starfsmenn í sambærilegu starfsumhverfi sbr. starfskjarastefnu og jafnlaunastefnu félagsins.

Þekkingarþorsti og þróun

Harpa leggur áherslur á að allir starfsmenn hafi tækifæri til að þróast og þroskast í starfi. Við hvetjum starfsmenn til að fylgjast með þeim breytingum sem eru í samfélaginu hverju sinni og þróa hæfileika sína á eigin forsendum. Starfsmaður og næsti yfirmaður bera sameiginlega ábyrgð á þekkingaröflun og þróun í starfsumhverfinu en mikilvægt er að drifkrafturinn um nýja þekkingu komi frá starfsmanni. Til þess að viðhalda þessu markmiði er ráðstafanir gerðar um:

 • Regluleg markmiðasamtöl milli starfsmanns og næsta yfirmanns.
 • Árleg könnun um þekkingar- og fræðsluþörf starfsmanna sem er undanfari fræðsluáætlunar.
 • Þekkingaröflunar- og/eða starfsþróunarsamningar þar sem það á við.
 • Starfsmönnum tryggður aðgangur að uppsprettu þekkingar í gegnum ýmis fræðslufélög og eftir því sem við á hverju sinni.

Hvetjandi stjórnendur

Harpa leggur áherslu á að vera með hvetjandi stjórnendur sem leggja sig fram um koma auga á og styðja við hæfileika og líðan starfsmanna. Markmiðið er að þeir nái fram því besta hjá starfsmönnum með eftirfarandi áherslum:

 • Kvikri endurgjöf
 • Hvetjandi samskiptum og uppbyggilegu viðmóti
 • Öflugri upplýsingamiðlun
 • Stuðli að sjálfstæði starfsmanna á eigin verkefnum
 • Taki á erfiðum málum strax með lausnamiðaðri nálgun

Mælanleg gæði í öllu starfi

Harpa vill laða að, ráða og halda í besta fólkið á sínu fagsviði hverju sinni. Því er lögð mikil áhersla á að vera með mannauðsmál félagsins í stöðugri þróun. Til að tryggja gæði og stöðugar umbætur í stjórnun mannauðs er lögð áhersla á gæði í ferlum, fagleg vinnubrögð og mannauðsmælingar til að meta árangur á hverjum tíma. Til þess að viðhalda þessu markmiði hafa verið gerðar eftirfarandi ráðstafanir:

 • Faglegir og einfaldir lykilferlar í mannauðsmálum þróaðir, innleiddir og endurskoðaðir árlega.
 • Reglulegar mælingar á starfsánægju, viðhorfi starfsmanna til annarra lykilþátta og hæfni stjórnenda.
 • Markviss fræðsla fyrir stjórnendur og starfsmenn með teymis og eða verkstjórnunar ábyrgð.