x checkmark sr arrow-right brouchure calendar check clock close compass conference download easel epal facebook food-and-shopping food fullscreen grid halls harpa-icon harpa sinfo instagram leaf like listi magnify mail menu minify minus move music opera pictures play plus qoute recording search select-alt select shopping simple-arrow-left simple-arrow-right sitemap telephone ticket twitter youtube spotify snapchat linkedin youtube

Sláum nýjan tón í Hörpu

Ert þú með spennandi tillögu sem rímar við kjarnastarfsemi Hörpu?

Við óskum bæði eftir áhugasömum rekstraraðilum og hugmyndum einstaklinga að spennandi nýjungum í Hörpu.

Harpa fagnar 10 ára afmæli á næsta ári. Af því tilefni viljum við slá nýjan og ferskan tón. Markmiðið er að nýtt skipulag veitingastaða, verslana og annarrar þjónustu endurspegli sérstöðu Hörpu, í takti við breytt landslag og nánasta umhverfi í miðborg Reykjavíkur.Harpa er einn fjölsóttasti áfangastaður Reykjavíkur, miðstöð mannlífs og menningar þar sem um 1.200 viðburðir eru haldnir á ári. 

7. október
Skilafrestur veitingaþjónustu.

19. október
Skilafrestur verslunar, þjónustu og upplifunar.

Tímarammi verkefnis er út árið 2021.

Frekari fyrirspurnir á nyrtonn@harpa.is


Starfsemin í Hörpu

Starfsemin í Hörpu er bæði kraftmikil og fjölbreytt.

Á liðnu ári voru tónleikar og listviðburðir alls um 425, ríflega 400 ráðstefnur, fundir og tengdir viðburðir voru haldnir, og listviðburðum fyrir ferðamenn fjölgaði mikið á milli ára. Þá var Sinfóníuhljómsveit Íslands með 108 tónleika og er lang stærsti einstaki viðburðarhaldarinn í húsinu. Íslenska óperan, sem einnig á sitt fasta aðsetur í Hörpu, var með 16 viðburði.

Við erum svo sérstaklega stolt af því að viðburðir fyrir börn og fjölskyldur voru alls 144 sem er tvöföldun á milli ára.

Sendu okkur hugmyndir


Lýsing á umhverfi Hörpu

Harpa er staðsett við gömlu Austurhöfnina í Reykjavík. Húsið er hannað af Henning Larsen Architects í Danmörku, arkitektastofunni Batteríið og listamanninum Ólafi Elíassyni. Við hönnun hússins var lögð áhersla á sveigjanleika svo það geti nýst í heild sinni til stærri sem og smærri viðburða. Mikil uppbygging hefur átt sér stað uppá síðkastið í grennd við Hörpu og má þar einna helst nefna fyrirhugaða opnun á Marriott Edition hótelinu 2021. Mikil tenging verður einnig við Hafnartorg, bæði gegnum fyrirhugaða göngugötu Reykjastræti sem og með samtengdum bílakjallara.

Harpa er kennileiti, kjölfesta og miðpunktur menningar – hjartað í borginni. Aðkoma í Hörpu er einstök upplifun fyrir gesti. Þetta endurspeglast í heildarupplifun og allri þjónustu sem veitt er í húsinu. Rými og flæði í Hörpu taka mið af þörfum og óskum gesta og stöðugt er verið að bæta upplifun í takti við þarfir þeirra. ​

Arkitektúr og útsýni fá að njóta sín sem best og sögu Hörpu, tónlist og arkitektúr er hampað. Harpa er helsta tákn Reykjavíkur og eftirsóttur áfangastaður innlendra og erlendra gesta. ​


Framtíðarsýn

Undanfarið  hafa stjórnendur og starfsfólk Hörpu unnið markvisst að stefnumörkun um framtíð Hörpu í samráði við helstu haghafa. Markmiðið er að efla Hörpu enn frekar sem félagsheimili þjóðarinnar. Þar sem Íslendingar og aðrir gestir koma saman til að hitta hvern annan í dagsins önn, njóta tónlistar, sækja sér þekkingu og halda upp á merkisáfanga lífsins.

Það er mikilvægt að Harpa þróist í takti við þær breytingar sem eru að eiga sér stað í nánasta umhverfi í miðborg Reykjavíkur og fela í sér spennandi tækifæri fyrir húsið. Við viljum slá nýjan og ferskan tón sem rímar við þessar umbreytingar við höfnina.

Heimavöllur íslenskrar tónlistar og heimssvið fyrir alþjóðlega strauma.

Harpa starfar til að skapa menningarleg, efnahagsleg og samfélagsleg verðmæti. Harpa auðgar samfélagið með fjölbreyttri dagskrá, aðstöðu og þjónustu sem er ávallt á heimsmælikvarða.

Harpa er heimili tónlistarinnar —menningarhjarta og fjölsóttur áfangastaður fyrir landsmenn og gesti í miðborg Reykjavíkur.

Framúrskarandi aðstaða og þjónusta laða til sín alþjóðlega mikilvæga viðburði.

Harpa er þekkt fyrir gæði og fagmennsku. Með sterku orðspori og markvissri alþjóðlegri markaðssókn er húsið einn eftirstóttasti kostur í Norður-Evrópu fyrir tónlist, ráðstefnur og viðburði

Einstakt listaverk, upplifun og áfangastaður.

Harpa rækir hlutverk sitt á framsækinn og frumlegan hátt með tækni og skapandi leiðum sem gerir upplifun notenda og gesta einstaka.

Harpa er einstakt listaverk sem íslenska þjóðin er stolt af að eiga. Sögu og hönnun hússins, tónlist og menningu er gert hátt undir höfði og aðgengilegt gestum.

Áherslur stefnumótunar Hörpu


Valferli Hörpu á rekstraraðilum

Harpa leitast eftir áhugasömum rekstraraðilum sem og hugmyndum sem eru í takt við framtíðarsýn Hörpu sem miðstöð mannlífs og menningar í hjarta borgarinnar.

Farið er með allar tillögur sem trúnaðarmál og persónugreinanleg gögn meðhöndluð í samræmi við lög um persónuvernd.

 

 • Lýsing á valferli

  Auglýst verður eftir áhugasömum verslunar- og veitingaaðilum til þess að vera með rekstur í Hörpu sem og tillögum að upplifun og stuðst við eftirfarandi verklag:

  • Harpa ohf. má ekki nýta sér innsendar tillögur í öðrum tilgangi en að meta tillöguna og hvort hún styðji við kjarnastarfssemi Hörpu þ.e.a.s Harpa heimili tónlistar – menningarhjarta og fjölsóttur áfangastaður fyrir landsmenn alla og gesti borgarinnar.
  • Tillögum þarf að fylgja upplýsingar um framboð á vörum, vörumerkjum og þjónustu.
  • Harpa ohf. má ekki tjá sig við þriðja aðila um innsendar tillögur og innihald.
  • Farið verður með allar tillögur sem trúnaðarmál og persónugreinanleg gögn meðhöndluð í samræmi við lög um persónuvernd.
  • Ekki verður farið í framkvæmdir á allri jarðhæð Hörpu á sama tíma en tímarammi verkefnis er út árið 2021.
  • Harpa áskilur sér rétt til að samþykkja eða hafna hvaða umsókn sem er án frekari rökstuðnings.

   

 • Valnefnd

  Valnefndina skipa eftirfarandi aðilar:

  Karitas Kjartansdóttir, viðskiptaþróunarstjóri Hörpu
  Berglind Ólafsdóttir, fjármálastjóri Hörpu
  Dögg Thomsen, ráðgjafi
  Kjartan Örn Ólafsson, ráðgjafi
  Steingrímur Sigurgeirsson, ráðgjafi

 • Umsókn rekstraraðila

  Umsókn rekstraraðila byggist á ósk umsækjanda um að fá að bjóða tilteknar vörur og/eða þjónustu til sölu í Hörpu. Með umsókn skulu fylgja gögn sem veita upplýsingar um vöruflokkinn, þjónustuflokk, umsækjendur, hugmyndir sem umsækjendur hafa til þess að koma vörunni á framfæri til gesta hússins, auk annarra upplýsinga sem umsækjendur telja að styðji umsóknina.

  Að lágmarki skal eftirfarandi fylgja umsókn:

  • Nafn fyrirtækis, heimilisfang og kennitala, auk ábyrgðarmanns á umsókn og tengiliðs við Hörpu ohf.
  • Stutt lýsing á núverandi starfsemi fyrirtækisins.
  • Upplýsingar um fyrirhugaðan ábyrgðaraðila rekstrar í Hörpu.
  • Grunnupplýsingar um helstu vörur, vörumerki og veitingaframboð og/eða þjónustu.
  • Upplýsingar um hvernig fyrirtækið hefur hug á að koma vöru sinni og þjónustu á framfæri í Hörpu.
  • Upplýsingar um fjárhagslega stöðu fyritækis, ársreikningur síðasta rekstarárs (2019) áritað af löggiltum endurskoðanda eða önnur gögn er sýna með óyggjandi hætti fjárhagslegan styrkleika.

   

 • Mælikvarðar

  Við mat á umsóknum verðu stuðst við eftirfarandi mælikvarða:

  40% — Styrkleiki vöru og þjónustu
  40% — Þekking, reynsla og geta
  20% — Nýbreytni

 • Skilafrestur

  Einungis verður tekið við umsóknum sem berast fyrir eftirfarandi tíma:

  7. október
  Skilafrestur veitingaþjónustu.

  19. október
  Skilafrestur verslunar, þjónustu og upplifunar.

  Harpa ohf. áskilur sér rétt til að samþykkja eða hafna hvaða umsókn sem er.


Meðferð umsókna

Þegar umsóknafrestur er runninn út mun Harpa ohf. fara yfir umsóknir og svara þeim eigi síðar en 14 dögum eftir að umsóknarfrestur rennur út. Tillögur verða metnar á grundvelli þeirra upplýsinga sem lagðar eru fram með umsókninni ásamt því hve vel þær styðja við kjarnastarfsemi Hörpu.

Lýsing á Hörpu ohf.

Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús er í eigu ríkisins (54%) og Reykjavíkurborgar (46%) og er rekið undir félaginu Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús ohf., kt. 660805-1250.

Hlutverk Hörpu

Hlutverk Hörpu er að vera vettvangur fyrir tónlistar – og menningarlíf sem og hvers konar ráðstefnur, fundi og samkomur, innlendar sem erlendar.​

Hlutverk hússins er jafnframt að vera miðstöð mannlífs fyrir alla landsmenn í miðborg Reykjavíkur og áfangastaður ferðamanna innlendra og erlendra sem vilja kynna sér bygginguna, þjónustu, arkitektúr og listaverk í húsinu.​

Hér má nálgasst frekari upplýsingar um eigendastefnu Hörpu.