x checkmark sr arrow-right brouchure calendar check clock close compass conference download easel epal facebook food-and-shopping food fullscreen grid halls harpa-icon harpa sinfo instagram leaf like listi magnify mail menu minify minus move music opera pictures play plus qoute recording search select-alt select shopping simple-arrow-left simple-arrow-right sitemap telephone ticket twitter youtube spotify snapchat linkedin youtube

Harpa skilaði rekstrarhagnaði annað árið í röð

Tunglið í Hörpu

Afkoma tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu ohf. árið 2018 var í samræmi við áætlanir. Annað árið í röð er rekstrarhagnaður (EBITDA) sem nemur rúmum 42 milljónum króna, en hann var tæpar 57 milljónir 2017. Tekjur af viðburðahaldi jukust á milli ára og voru 757 milljónir króna.

Niðurstaða rekstrarreiknings samstæðu Hörpu er engu að síður 461,5 milljóna króna tap, en var árið áður 243,3 milljónir. Sú niðurstaða skýrist m.a. af því fyrirkomulagi sem ákveðið var af eigendum Hörpu ohf., að vista skuldabréfalán til 35 ára sem tekið var til að fjármagna byggingu hússins í dótturfélagi samstæðunnar.

Þórður Sverrisson, fráfarandi stjórnarformaður Hörpu, gerði rekstrarumhverfi Hörpu að umtalsefni á aðalfundi samstæðunnar sem fram fór í gær. Benti hann á að afkoma samstæðunnar án tillits til rekstrarframlaga hafi farið batnandi þrátt fyrir gríðarlega há fasteignagjöld, sem námu 267 milljónum á síðasta ári og nema gjöldin fyrir þetta eina hús 1,49% af heildartekjum Reykjavíkurborgar af fasteigna- og lóðasköttum.  Þá er það mat fráfarandi stjórnar að bókfært verð eigin fjár samstæðunnar sé verulega vanmetið og efnahagsstaða Hörpu traust væri reikningsskilum félagsins breytt til samræmis við fyrirliggjandi tillögur um að eignfæra samningsbundið framlag frá ríkinu og Reykjavíkurborg vegna afborgunar og vaxta af fjármögnun fasteignar. Með þeim hætti næmi eigið fé Hörpu ohf. 12 milljörðum króna.

Á fundinum var farið yfir nýja stefnumótun og framtíðarsýn Hörpu sem unnið hefur verið að með þátttöku breiðs hóps og kynnt verður formlega á næstunni. Megin áherslan er á að Harpa auðgi samfélagið með fjölbreyttri dagskrá, aðstöðu og þjónustu sem sé ávallt á heimsmælikvarða. Með því skapi starfsemin mikilvæg menningarleg, efnahagsleg og samfélagsleg verðmæti.

Í Hörpu fer fram umfangsmikil og fjölbreytt starfsemi, en í húsinu voru haldnir tæplega 1.500 viðburðir á síðasta ári. Heimsóknir voru yfir tvær milljónir, en þar af greiddu nærri 300 þúsund fyrir aðgang að tónleikum eða öðrum listviðburðum í sölum Hörpu og var velta miðasölu Hörpu um 1.4 milljarðar. Um þriðjungur viðburða sem fram fóru í Hörpu voru ráðstefnur, fundir og veislur og á tónlistarsviðinu var um helmingurinn sígild og samtímatónlist, um 23% popp og rokk og um 13% jazz.

Aukin áhersla er á barnastarf og fjölskylduvæna viðburði og voru slíkir viðburðir á sjöunda tuginn. Svanhildur Konráðsdóttir forstjóri Hörpu sagði í sinni skýrslu: ,, Starfsemin hefur verði kröftug og reksturinn í samræmi við áætlanir þrátt fyrir ýmsar áskoranir. Framlegð af starfseminni heldur áfram að aukast og hagræðing í kostnaði er að skila sér. Það eru góðir hlutir að gerast í Hörpu – framundan eru spennandi tímar og sóknarhugur svífur yfir vötnum.“

Á aðalfundinum var Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir kjörin stjórnarformaður og tekur hún við af Þórði Sverrissyni sem hefur verið stjórnarformaður Hörpu í tæp tvö ár. Auk Ingibjargar Aspar kemur Guðni Tómasson nýr inn í stjórnina í stað Vilhjálms Egilssonar. Auk þeirra eru í stjórninni Aðalheiður Magnúsdóttir, Arna Schram og Árni Geir Pálsson.

Skýrslur og ársreikninga er að finna hér