En­vir­on­mental is­sues

Harpa is proud of its green journey and the focus it has placed on environmental and climate issues.

Harpa has set goals in environmental and climate matters. Harpa's Environmental Council was set up in 2020 and its aim is to find ways to promote sustainability, set environmental goals for the company and implement measures to achieve success. The Council holds regular meetings to evaluate results, review priorities and goals.

The Environmental Council places great emphasis on enhancing the environmental awareness of Harpa's staff and regularly holds educational meetings related to environmental issues, as well as presenting the milestones that have been achieved in environmental matters.

Harpa has a carbon-based emission of garbage, aviation and transport from the year 2020 through Kolviður - The Iceland Carbon Fund. Carbon credits were purchased to offset the emissions that were Harpa's direct responsibility (scope 3) due to waste, business trips and employee transportation to and from work. In 2022, staff transportation to and from work was added.

Carbon sequestration from waste, aviation and transport 2020-2022

2020

2021

2022

20406080100tCO₂í10011855

Vatnsnotkun

Á árinu 2022 var lagnakerfi hússins yfirfarið og eru salir hússins aðeins kyntir ef þeir eru í notkun. Heita loftið frá sölunum er svo endurnýtt í að kynda upp húsið sjálft.  Afgangurinn af heita vatninu rennur svo út í lækinn sem prýðir torgið fyrir framan húsið. Þessar umbætur hafa skilað miklum árangri og hefur heitavatnsnotkun minnkað um 53% frá árinu 2019. 

Water usage 2019-2022

Hot water m3

100,000150,000200,0002019202020212022

Orkunotkun  

Lokið var við uppsetningu á þrettán bílahleðslustöðvum í bílakjallara Hörpu. Einnig var yfir 2.500 ljósum skipt út fyrir LED ljós til að lágmarka orkunotkun og í smærri rýmum voru settir upp eru hreyfinemar. Markmiðið með þessum aðgerðum er að draga úr orkunotkun í húsinu.  Raforkan sem er nýtt í starfsemi Hörpu er frá endurnýjanlegum jarðhita- eða vatnsorkugjöfum.  

Energy consumption of operations

kWh

8,000,00010,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,0002019202020212022

Pappírsnotkun 

Tekið var upp rafrænt bókhald í ársbyrjun 2022 og eru nú allir útsendir reikningar á rafrænu formi. Við þessar breytingar hefur pappírsnotkun minnkað um 125 kg á milli ára. Einnig var prenturum á skrifstofu fækkað um helming til að vekja starfsfólk til umhugsunar hvort nauðsynlegt væri að prenta viðkomandi skjal.  

Paper usage

Office paper

150200250300202020212022

Flokkun

Harpa er í dag að flokka sitt sorp í 23 flokka í góðu samstarfi við Terra umhverfisþjónustu. Gestum og starfsfólki hússins býðst að flokka í allt frá 3 upp í 5 flokka tunnur allt eftir stærð rýmis sem það er í. Ráðstefnugestir fá þó alltaf 5 flokka tunnur þar sem þeim er oftast nær  boðið upp á veitingar. Enn fremur hefur verið fjarlægður fjöldi tunna úr almenningsrýmum s.s á jarðhæð og á torginu fyrir utan Hörpu. Markmiðið með þessari aðgerð er að gera gesti Hörpu  ábyrgari fyrir rusli og til að minnka kolefnisfótspor í tengslum viðheimsókn sína í Hörpu.   

Á undanförum árum hafa verið gerða töluverðar breytingar á sorpgeymslu Hörpu. Árið 2021 fengu rekstraraðilar sitt svæði í sorpgeymslunni og ábyrgðin á flokkun sett á þeirra herðar.   

Frekari framkvæmdir eru fyrirhugaðar á sorpgeymslunni á árinu 2023, til að bæta aðstöðu til flokkunar og einnig til að bæta ásýnd geymslunnar. 

Flokkunar- og endurvinnsluhlutföll úrgangs eru á uppleið og vert að vekja athygli á að árið 2022 fór endurvinnsluhlutfall Hörpu yfir 50%. 

Sorting and recycling

2019

2020

2021

2022

1020304050Wastesortingrate%Wasterecyclingrate%2524353328244351

Innkaupastefna

Markmið innkaupastefnu Hörpu er að við innkaup á vörum og þjónustu sé markvissum og skipulögðum vinnubrögðum beitt og farið að lögum og reglum um opinber innkaup. Gæta skal að vistvænum og sjálfbærum rekstri og stuðla að nýsköpun og nýta stafrænar innkaupaleiðir þegar því verður við komið. Leiðarljósin eru jafnræði, gagnsæi og heiðarleiki. Innkaupastefna og tengdar verklagsreglur skulu stuðla að heilbrigðri samkeppni og koma í veg fyrir ómálefnalega mismunun.

Innkaupastefna Hörpu

Þrif

Harpa leggur upp úr því að velja birgja og þjónustuaðila sem uppfylla umhverfissjónarmið. Þjónustufyrirtækið Dagar var valið um að sjá um ræstingu í húsinu. Dagar eru með ISO 14001 sem er alþjóðlegur staðall sem skilgreinir kröfur fyrir fyrirtæki og stofnanir sem vilja bæta heildar árangur sinn í umhverfismálum með því innleiða í starfsemi sína umhverfisstjórnunarkerfi. Í því felst að innkaup eru vistvæn, notuð eru umhverfisvottuð efni, úrgangur lágmarkaður og endurvinnsla aukin.

Öll hreinsiefni sem notuð eru í Hörpu eru með Svansmerkinu sem er þekkt og virt umhverfis­vottunarmerki á Norðurlöndunum. Á almenningssalernum hefur handþurrkum verið skipt út fyrir handblásara til að sporna við pappírssóun. Harpa kaupir einungis umhverfisvottaðan salernispappír og handþurrkur.

Vottanir

Rík áhersla var lögð á áframhaldandi vinnu við innleiðingu Grænna skrefa í opinberum rekstri og að halda Grænt bókhald. Árið 2022 uppfyllti Harpa öll 5 græn skref Umhverfisstofnunar á Íslandi sem eru lykillinn að vistvænum opinberum rekstri.  Aukin áhersla á sjálfbærni í starfseminni skilaði Hörpu Svansvottun á ráðstefnuaðstöðu sem styrkir samkeppnishæfni hússins í alþjóðlegu samhengi.  

Svanurinn er opinbert umhverfismerki Norðurlandanna sem byggir á óháðri vottun og viðmiðum sem staðfestir strangar umhverfis- og gæðakröfur starfseminnar. Tilgangur Svansins er að ýta undir sjálfbæra þróun samfélagsins með hag komandi kynslóða að leiðarljósi og bjóða neytendum val um umhverfisvæna kosti.